Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung d...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm hai kim loại. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Cho Z vào dung dịch HCl loãng, dư không thấy khí thoát ra. B. Dung dịch Y chứa tối đa ba loại ion.

C. Lượng Mg trong X đã phản ứng hết. D. Dung dịch Y chứa tối thiểu hai muối

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B sai tối đa 3 chất Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 đồng nghĩa là 4 ion

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP