Cho các nhận định sau: a Axit axetic...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các nhận định sau: (a) Axit ax...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin và Mg kim loại.

(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn đimetylamin.

(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenoltalein.

(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O. Số nhận định đúng là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D (a,b)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP