Cho 1 44 gam bột Al vào dung...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho 1,44 gam bột Al vào dung dịch H...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho 1,44 gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X và 0,02 mol khí Y duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được 11,36 gam muối khan. Khí Y là

A. N2O . B. NO. C. N2. D. NO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nAl= 4/75

Vậy mAl(NO3)3= 11,36

Vậy không có muối amoni và khi đó

ne/Y= 3nAl= 0,16 =8nY

Vậy Y là N2O

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP