Cho 5 8 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 5,8 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 5,8 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 4,032 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị m là A. 20,52. B. 18,58. C. 24,03. D. 16,02

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chỉ có Al tác dụng với HCl nên trong muối chỉ có AlCl3

nH2= 0,18

BT e 3nAl = 2nH2

Vậy nAl =0,12

Vậy m muối = 16,02

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP