Điều khẳng định nào sau đây là sai?...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Điều khẳng định nào ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đun nóng nước cứng tạm thời thấy khí không màu thoát ra.

B. Trong các phản ứng hóa học, cation Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

C. Tính chất vật lý chung của kim loại là tính dẽo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và tính ánh kim.

D. Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP