Phèn chua có công thức là A NH4...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Phèn chua có công th...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Phèn chua có công thức là

A. (NH4)Al(SO4)2.12H2O. B. LiAl(SO4)2.12H2O. C. NaAl(SO4)2.12H2O. D. KAl(SO4)2.12H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP