Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O. Sau khi phương trình đã cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là A. 22. B. 28. C. 24. D. 26.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP