Chất nào sau đây không cho được phản...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào sau đây không cho được ph...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào sau đây không cho được phản ứng thủy phân?

A. Xenlulozơ. B. Glucozơ. C. Triolein. D. Saccarozơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP