Cho a mol Ba vào dung dịch chứa...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho a mol Ba vào dun...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho a mol Ba vào dung dịch chứa 2a mol Na2CO3, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa Y, lấy khí sinh ra sục vào dung dịch X, thu được dung dịch Z. Chất tan có trong dung dịch Z là

A. Ba(HCO3)2 và NaHCO3. B. Na2CO3. C. NaHCO3. D. NaHCO3 và Na2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ba + H2O =Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2 NaOH

Vậy ddX gồm NaOH 2a mol và Na2CO3 a mol

Nhiệt phân tủa ta được a mol CO2 và sau đó cho qua ddX ta được 2a mol Na2CO3

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP