Ứng dụng nào sau đây là sai? A...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Ứng dụng nào sau đây là sai? A. Amo...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Ứng dụng nào sau đây là sai?

A. Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

B. Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.

C. Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu để làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.

D. Hỗn hợp temic gồm Al2O3 và Fe được dùng để hàn đường ray xe lửa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP