Peptit X có công thức phân tử là...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Peptit X có công thức phân tử l...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Peptit X có công thức phân tử là C7H13O4N3. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X có 7C 4O và 3N vậy X được cấu tạo bởi 2 phân tử Gly và 1 phân tử Ala

Vậy các trường hợp có thể của X là

Gly-gly-ala

Gly-Ala-Gly

Ala-GLy-Gly

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP