Thủy phân hoàn toàn 13 2 gam este...

Chương 1: Este - Lipit Thủy phân hoàn toàn 13,2 gam este X (C4H8O2) t...

0
Chương 1: Este - Lipit

Thủy phân hoàn toàn 13,2 gam este X (C4H8O2) trong 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và hỗn hợp rắn Y. Phần trăm của muối có trong rắn Y là

A. 67,2%. B. 50,0%. C. 53,2%. D. 63,6%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nX = 0,15 mol

X + KOH thu được C2H5OH

Vậy X là CH3COOC2H5

Rắn gồm có CH3COOK 0,15 mol và KOH dư 0,15 mol

% muối = 63,6%

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP