Nhận định nào sau đây là sai? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nhận định nào sau đây là sai? A. Ở...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nhận định nào sau đây là sai?

A. Ở điều kiện thường, glixerol hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

B. Các amin đều thể hiện tính bazơ.

C. Dung dịch các amino axit thiên nhiên đều không làm đổi màu quì tím.

D. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chon C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP