Cho hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho hỗn hợp gồm glyxin và axit ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng vừa đủ với 240 ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 23,36. B. 31,20. C. 23,04. D. 26,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy rằng axit glutamic có 2 nhóm COOH nên khi cho hỗn hợp gồm a mol glyxin và a mol axit glutamic tác dụng với KOH thì lượng KOH cần dùng là 3a mol

Vậy a= 0,08

m muối = m hỗn hợp + mKOH - mH2O = 26,88

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP