Đốt cháy hoàn toàn 9 6 gam hợp...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam hợp chấ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam hợp chất hữu cơ X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là.

A. HCOOCH3. B. C2H4(OH)2. C. CH3OH. D. HCOOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nCO2 = 0,3

nH2O = 0,6

Vậy mO/X = 9,6- 12 x 0,3 - 0,6 x 2 = 4,8

nO/X = 0,3

nC:nH:nO = 0,3:1,2 : 0,3 =1:4:1

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP