Cho luồng khí CO đến dư qua ống...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho luồng khí CO đến dư qua ống sứ ch...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 9,28 gam Fe3O4 và 1,6 gam MgO nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy phần rắn trong ống sứ tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,688. B. 4,032. C. 3,584. D. 2,240

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy MgO không bị khử bởi CO nên khí sinh ra chỉ từ Fe

nFe =3nFe3O4= 0,12

Vậy VH2= 2,688

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP