Cho 1 61 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 1,61 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 1,61 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào 200 ml dung dịch chứa Fe(NO3)3 0,8M và Cu(NO3)2 0,4M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Các muối có trong dung dịch X là:

A. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

B. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

C. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2.

D. Mg(NO3)2, Zn(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta có nMg + nZn < 1,61/24= 0,134 < nFe3+

Nên kim loại tan hết, Fe3+ chưa hết

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP