Cho dung dịch muối X vào dung dịch...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho dung dịch muối X vào dung dịch ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được dung dịch Z chỉ chứa một chất tan duy nhất và kết tủa T. Cho dung dịch HCl loãng dư vào Z, thấy thoát ra một khí không màu hóa nâu ngoài không khí. Hai muối X và Y lần lượt là:

A. NaI và Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)2 và AgNO3. C. Fe(NO3)2 và Na2CO3. D. Ba(NO3)2 và FeSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì

A tạo ra NaNO3 Fe(NO3)2 và I2 không thỏa đề

B tạo ra Fe(NO3)3 không tác dụng với HCl

C tạo ra FeCO3 có kèm CO2 thoát ra khi tác dụng với HCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP