Tiến hành các thí nghiệm sau: a Nhúng...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhú...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng lá Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

(b) Nhúng lá Zn nguyên chất vào dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4.

(c) Nhúng lá Fe nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Đốt cháy là Fe trong khí Cl2.

(e) Nhúng lá Cu nguyên chất vào dung dịch Fe2(SO4)3. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp có ăn mòn điện hóa là a,b

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP