Nhận định nào sau đây là đúng? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Nhận định nào sau đây là đúng? A. ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Các peptit mạch hở có số nguyên tử nitơ là số chẵn thì số nguyên tử hiđro là số lẻ.

B. Trùng hợp vinyl xianua thu được một loại polime có tính đàn hồi.

C. Xenlulozơ hay tinh bột do các mắt xích –C6H10O5– liên kết với nhau tạo nên.

D. Trong môi trường axit hay kiềm, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP