Thực hiện các thí nghiệm sau: a Thổi...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) T...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa Fe2O3 nung nóng.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ.

(c) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3.

(d) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Na3PO4.

(e) Đốt cháy FeS2 trong oxi dư.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các thí nghiệm tạo ra đơn chất là a,b,c

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP