Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol este...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X chỉ chứa mộ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 46,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Nếu cho 0,15 mol X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 16,8 gam KOH, thu được m gam muối. Giá trị m là

A. 37,2. B. 30,30. C. 32,4. D. 27,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số C của X = nCO2/ nX= 1,05 / 0,15 =7

Số H của X = 2nH2O /nX = 2 x 0,45/ 0,15 =6

Ta có nCO2- nH2O = (k-1)nX Vậy k= 5

X tác dụng với KOH tỉ lệ 1:2

Vậy X là HCOOC6H5

Muối gồm có HCOOK và C6H5OK

m muối= 32,4

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP