Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) C...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al(OH)3 vào dung dịch HCl loãng, dư.

(b) Cho NaNO3 dạng rắn vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(c) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH loãng, dư.

(d) Cho dung dịch HCl loãng dư vào dung dịch Fe(NO3)2.

(e) Cho dung dịch HNO3 loãng vào dung dịch Na3PO4.

(g) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tất cả đều xảy ra phản ứng

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP