Cho các nhận định sau: a Glucozơ và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các nhận định sau: (a) Glucozơ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Glucozơ và fructozơ đều thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

(b) Trong phân tử glucozơ và fructozơ đều chứa nhóm hiđroxyl (-OH).

(c) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng mạch vòng.

(d) Glucozơ và fructozơ đều có công thức đơn giản nhất là CH2O.

(e) Ở dạng mạch hở, trong phân tử glucozơ và fructozơ đều chứa 5 nhóm hiđroxyl (-OH). Số nhận định đúng là

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tất cả đều đúng

CHọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP