Lần lượt cho từng kim loại Mg Al...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Lần lượt cho từng kim loại Mg, Al, Fe...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Lần lượt cho từng kim loại Mg, Al, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 (trong cùng điều kiện) thoát ra nhiều nhất là từ kim loại : A. Mg B. Al C. Fe D. Cu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

1mol 1mol 1mol 1mol

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

1mol 1,5mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP