Hòa tan hết 7 6 gam hỗn hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim l...

1
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là : A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
3

B. M+HCl------>MCl2+H2

=>M=7,6/0,25=30,4

⇒ Mg = 24 < 30,4 < Ca = 40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP