Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại v...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A cần 100 mL dung dịch H2SO4 1M. Tính m. A. 2,3 gam B. 4,6 gam C. 6,9 gam D. 9,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C.

Na + HCl → NaCl + 1/2H2 (1)

0,1 ← 0,1

Na + H2O → NaOH + 1/2H2 (2)

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O (3)

0,2 ← 0,1

m (Na) =`(0,1 + 0,2)× 23 = 6,9 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP