Phát biểu nào dưới đây là đúng giả...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Phát biểu nào dưới đây là đúng (giả...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Phát biểu nào dưới đây là đúng (giả thiết các phản ứng đều hoàn toàn) ?

A. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo 0,2 mol NaClO

B. 0,3 mol Cl2 tác dụng với dung dịch KOH dư (70oC) tạo 0,1 mol KClO3

C. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch SO2 dư tạo 0,2 mol H2SO4

D. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch Na2SO3 dư tạo 0,2 mol Na2SO\

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,1 0,1

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

0,3 0,1

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + 2HCl

0,1 0,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP