Cho 0 015 mol bột Fe vào dung...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch ch...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,04 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng : A. 2,42 gam. B. 2,70 gam. C. 3,63 gam. D. 5,12 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,01 0,04 0,01 còn 0,005 mol Fe

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,005 0,01 0,015

⇒ mmuối = 0,015 mol × 180 g/mol = 2,7 gam

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP