Nhận xét nào sau đây không đúng ?...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Nhận xét nào sau đây không đúng...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh.

B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh.

D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A.

A Vỏ bánh bị thủy phân nhiều hơn (chịu nhiệt cao hơn), nên hàm lượng ñường lớn hơn.

B. Nhai càng kĩ phản ứng thủy phân tạo càng nhiều đường

. C. Chuối xanh chứa tinh bột.

D. Chuối chín chứa glucozơ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP