Tính lượng kết tủa đồng I oxit tạo...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tính lượng kết tủa đồng(I) oxit tạo t...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tính lượng kết tủa đồng(I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9,00 gam glucozơ và lượng dư đồng(II) hiđroxit trong môi trường kiềm. A. 1,44 gam B. 3,60 gam C. 7,20 gam D. 14,4 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

⇒ m (Cu2O) = 0,05 × 144 = 7,20g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP