điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân...

Chương 2: Cacbohiđrat điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bộ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là :

A. sản phẩm cuối cùng thu được.

B. loại enzim làm xúc tác.

C. sản phẩm trung gian của quá trình thủy phân.

D. lượng nước tham gia phản ứng thủy phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A. ðều tạo sản phẩm là glucozơ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP