Amin nào dưới đây có bốn đồng phân...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Amin nào dưới đây có bốn đồng p...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo ? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CH3 -CH2 -CH2-NH2

CH3- CH(NH2)- CH3

NH2- NH(H)- CH2- NH2

CH3-N(CH3)-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP