Cho 0 01 mol phenol tác dụng với...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho 0,01 mol phenol tác dụng với l...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho 0,01 mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. Phát biểu nào dưới đây KHÔNG đúng ?

A. Axit sunfuric đặc đóng vai trò xúc tác cho phản ứng nitro hóa phenol. B. Sản phẩm thu được có tên gọi 2,4,6-trinitrophenol. C. Lượng HNO3 đã tham gia phản ứng là 0,03 mol. D. Khối lượng axit picric hình thành bằng 6,87 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

0,01 0,03 0,01

⇒ m(↓) = 0,01 × 229 = 2,29 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP