Tên gọi nào dưới đây KHÔNG đúng với...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tên gọi nào dưới đây KHÔNG đúng vớ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tên gọi nào dưới đây KHÔNG đúng với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH ?

A. 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) B. 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol) C. ancol i-pentylic D. ancol i-amylic

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B.đánh số trên mạch chính sai (ưu tiên chỉ số vị trí nhóm chức nhỏ nhất)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP