Cho dãy chuyển hóa ñiều chế : A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho dãy chuyển hóa ñiều chế : A. C...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho dãy chuyển hóa ñiều chế :

A. CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2 B. n-C3H7OC3H7-i C. CH3CH2COOCH(CH3)2 D. C2H5COOC3H7- n

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP