để phân biệt ba bình khí mất nhãn...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ để phân biệt ba bình khí mất nhãn l...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

để phân biệt ba bình khí mất nhãn lần lượt chứa các khí N2, O2 và O3, một học sinh đã dùng các thuốc thử (có trật tự) theo bốn cách dưới ñây. Cách nào là KHÔNG ñúng ? A. lá Ag nóng, que đóm. B. que đóm, lá Ag nóng. C. dung dịch KI/ hồ tinh bột, que đóm. D. dung dịch KI/ hồ tinh bột, lá Ag nóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

O3 làm đen lá Ag hơ nóng và làm dung dịch KI/ hồ tinh bột có màu xanh O3 và O2 đều làm que đóm bùng cháy, còn N2 thì không

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP