Hòa tan hết hỗn hợp chứa 10 gam...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan hết hỗn hợp chứa 10 gam CaCO3 và 17,4 gam FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng, nóng. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng bằng : A. 0,2 mol. B. 0,5 mol C. 0,7 mol D. 0,8 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

0,1 → 0,2

3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

0,15 0,5

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP