Có bốn hợp chất X Y Z và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Có bốn hợp chất X, Y, Z và T. Ngườ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Có bốn hợp chất X, Y, Z và T. Người ta cho mẫu thử của mỗi chất này lần lượt qua CuO đốt nóng, CuSO4 khan và bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm thấy mẫu X chỉ làm CuSO4 đổi qua màu xanh ; mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi ; mẫu Z tạo hiện tượng ở cả hai bình này, còn mẫu T không tạo hiện tượng gì. Kết luận đúng cho phép phân tích này là :

A. X chỉ chứa nguyên tố cacbon. B. Y chỉ chứa nguyên tố hiđro C. Z là một hiđrocacbon. D. T là chất vô cơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D.Hợp chất không chứa cacbon chắc chắn là chất vô cơ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP