Thêm dung dịch HCl có ZnCl2 xúc tác...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thêm dung dịch HCl (có ZnCl2 xúc t...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thêm dung dịch HCl (có ZnCl2 xúc tác) lần lượt vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol ipropylic và ancol t-butylic. Kết luận nào sau đây KHÔNG đúng ?
A. Mẫu thử vẩn đục ngay lập tức là rượu (ancol) etylic. B. Mẫu thử có sự phân lớp ngay lập tức là rượu (ancol) t-butylic.

C. Mẫu thử có sự vẩn dục sau năm phút là rượu (ancol)l i-propylic.

D. Khả năng phản ứng của rượu (ancol) bậc 3 cao hơn bậc 2, cao hơn bậc 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ancol bậc 3 phản ứng dễ nhất (phân lớp ngay lập tức), ancol bậc 2 khó hơn (vẩn đục sau 5 phút), ancol bậc 1 hầu như không phản ứng (không hiện tượng)=> chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP