Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,0...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh Cu : A. không đổi. B. giảm 0,64 gam. C. giảm 1,92 gam. D. giảm 0,80 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

0,01 ← 0,02

⇒ Khối lượng thanh đồng giảm 0,01 × 64 = 0,64 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP