Xét các chất rượu ancol etylic rượu ancol...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Xét các chất rượu (ancol) etylic, ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Xét các chất rượu (ancol) etylic, rượu (ancol) i-propylic, rượu (ancol) n-propylic, anđehit axetic, anđehit propionic, axeton. Số chất tạo kết tủa vàng iođofom khi tác dụng với I2/NaOH là : A. 2 chất. B. 3 chất. C. 4 chất. D. 5 chất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.

Các chất có cẩu trúc CH3–CH(OH)– hoặc CH3–CO– đều tham gia phản ứng tạo iondofom.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP