Cho biết các giá trị thế điện cực...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho biết các giá trị thế điện cực chu...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn :

Dãy nào dưới đây gồm các kim loại khi phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3, thì chỉ có thể khử Fe3+ thành Fe2+ ?

A. Mg và Fe. B. Fe và Cu. C. Cu và Ag. D. Ag và Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B.

để khử được Fe3+ thành Fe2+ thì cần đứng trước cặp này trong dãy điện hóa, nhưng không đứng trước cặp Fe2+/ Fe.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP