Thêm 2 16 gam Al vào dung dịch...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Thêm 2,16 gam Al vào...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Thêm 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng, vừa đủ thì thu được dung dịch A và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A đến khi kết tủa vừa tan hết thì số mol NaOH đã dùng là : A. 0,16 mol B. 0,19 mol C. 0,32 mol D. 0,35 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D 8Al + 30H+ + 3NO3 – → 8Al3+ + 3NH4 + + 9H2O

0,08 0,08 0,03

NH4 – + OH– → NH3 + H2O

0,03 → 0,03

Al3+ + 4OH– → Al(OH)4 –

0,08 0,32 ⇒ nNaOH = 0,35 mol=> chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP