Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần s...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử dụng để điều chế 1 tấn TNT, với hiệu suất 80% là : A. 0,53 tấn B. 0,83 tấn C. 1,04 tấn D. 1,60 tấn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C6H5CH3 + 3HONO2 → (NO2)3C6H2CH3 + 3H2O

3× 63 (tấn) 227 (tấn)

mdd=(1.3.63)/227.100/80.100/65=1,6 tấn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP