Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. stiren, clobenzen B. etyl clorua, butađien-1,3 B. 1,1,2,2-tetrafloeten, propilen D. 1,2-điclopropan, vinylaxetilen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Các chất này phải có phần cấu trúc chưa no

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP