Cho các phản ứng mô tả các phương...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho các phản ứng mô tả các phương phá...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau để làm mềm nước cứng (dùng M 2+ thay cho Ca 2+ và Mg 2+ ) :

(1) M2+ +2HCO3--------------->MCO3+ H2O+CO2

(2)M2+ HCO3-+OH- ------------->MCO3+H2O

(3)M2+ +CO32- -------------------->MCO3

(4)3M2+ +2PO4 3-----------------> M3(PO4)2

Phương pháp nào có thể áp dụng với nước có độ cứng tạm thời ? A. (1) B. (2) C. (1) và (2) D. (1), (2), (3) và (4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Các phương pháp làm mềm nước (phương pháp vật lí, phương pháp hóa học, phương pháp dùng nhựa trao đổi ion) đều có thể làm mềm nước có độ cứng tạm thời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP