Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 672 mL (đktc) khí N2 (không có sản phẩm khử nào khác). Giá trị m bằng :

A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 1,35 gam D. 2,70 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

n N2=0,03

Al----------> Al3+ +3e

0,1 0,3

N+5 +5e---------------->N 0

0,3 0,06

⇒ mAl = 0,1 × 27 = 2,7 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP