Dẫn 6 72 L đktc hỗn hợp A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dẫn 6,72 L (đktc) hỗn hợp A gồm ha...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dẫn 6,72 L (đktc) hỗn hợp A gồm hai anken là ñồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 15,4 g. Công thức của hai anken là : A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

m anken=15,4; n anken=6,72/22,4=0,3 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP