Nhận xét về tính chất hóa học của...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Nhận xét về tính chất hóa...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe (III) nào dưới đây là đúng (chỉ xét tính chất của nguyên tố Fe) ?

Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử

A. Fe2O3 Axit Chỉ có tính oxi hóa

B. Fe(OH)3 Bazơ Chỉ có tính khử

C. FeCl3 Trung tính Vừa oxi hóa vừa khử

D. Fe2(SO4)3 Axit Chỉ có tính oxi hóa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Ion Fe3+ có tính axit và tính oxi hóa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP